Historia

Alun perin Kouvola oli Valkealan kunnan aluetta, joka alkoi väestöllisesti kasvaa nopeasti Savon radan rakentamisen alettua 1800-luvun lopulla. Luonnollisesti jossakin vaiheessa tuli tarpeelliseksi perustaa myös palokunta alueen turvaamiseksi. VPK toimintaa on alueella aloiteltu 1800 -luvun lopun aikana, mutta virallisesti alueen palokunnat on perustettu 1900-luvun alussa. Alueella on toiminut koko sen historian ajan kaksi sopimuspalokuntaa, Kouvolankylän VPK (1904) ja Kouvolan VPK (1905), jonka alkuperäinen nimi on Aseman VPK. Aseman VPK:n nimi vaihtui Kouvolan VPK:ksi 1936.

Kouvolan alue irrotettiin Valkealan kunnasta 1922, jolloin Valkealan sopimuspalokuntana ollut Aseman VPK siirtyi Kouvolan kauppalan sopimuspalokunnaksi. Tässä vaiheessa Kouvolankylän VPK oli vielä Valkealan sopimuspalokunta, aina 1980-luvulle asti. Tällöin Valkealasta liitettiin Alakylän ja Mäkikylän alue Kouvolaan. Näin Alakylän – Rekolan alueella sijainnut Kouvolankylän VPK:n asemapaikka ”siirtyi” virallisesti Kouvolan kaupunkiin (kauppalasta kaupungiksi 1960), jolloin palokunnasta tuli Kouvolalainen sopimuspalokunta.

Palokuntatoiminta Kouvolassa vietti hiljaiseloa 1960 luvulta 1980 luvulle, lähes 20 vuotta. Tällöin palokunnilla ei ollut kunnon sopimuksia ja toiminta oli lähes täysin lamaantunutta. 1980-luvulla palokuntien sopimukset neuvoteltiin uudelleen ja palokuntatoiminta alkoi elpyä. Pientä notkahdusta tapahtui 1990 luvun lopulla, mutta 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä alkaen palokuntien kehittyminen ja toiminnan tehostuminen on ollut todella nousujohteista. Kehitystä on vauhdittanut etenkin Kymenlaakson pelastuslaitoksen (KYMPE) aloitettua toimintansa 1.1.2004.

1.1.2010 alkaen Kouvolan kaupungin sopimuspalokuntien määrä lisääntyi huomattavasti, koska kuntaliitosten myötä Anjalankosken, Elimäen, Jaalan, Kuusankosken, Kouvolan ja Valkealan palokuntien toiminta-alueet kuuluvat virallisesti Kouvolan kaupunkiin. Käytännön tasolla tästä ei tullut muutoksia, koska palokuntien toiminta-alueet pysyivät luonnollisesti samoina kuin ennen kuntaliitosta.